संकल्प सिद्धी ट्रस्ट द्वारा १ जुलै, २०१७ रोजी आयोजित वृक्षारोपण अभियान. धारावी एमसीजीएम मधील शालेय विद्यार्थ्यांनी माहीम नेचर पार्क येथे या मोहिमेत भाग घेतला.